Dogoterapia

Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów, wspomagająca inne rodzaje terapii (ruchu, mowy, psychoterapię). Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Jest adresowana zarówno do dzieci, osób dorosłych jak i starszych.

Obecność psa na zajęciach terapeutycznych stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, wprowadza do terapii spontaniczność, radość i daje poczucie bezpieczeństwa. Pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia po wyglądzie i sposobie wysławiania, nie wyznacza norm, kocha nas za to, że jesteśmy. Jest oddany i wierny, pozostaje z nami bez względu na nasze sukcesy i niepowodzenia.

Zadaniem dogoterapii jest pomoc w przywróceniu ludziom zdrowia, uśmiechu i wiary we własne siły.


Poprzez dogoterapię możemy:

 • rozwijać mowę i wzbogacać słownik,
 • przełamywać lęk,
 • rozwijać funkcje poznawcze,
 • stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną,
 • rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • stymulować pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych,
 • budować poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa,
 • podnosić aktywność, uczyć samodzielności i odpowiedzialności,
 • łagodzić stres, samotność,
 • rozwijać spontaniczną aktywność,
 • motywować i mobilizować do podejmowania działań,
 • uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
 • uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami,
 • budować więzi emocjonalne u osób z trudnym kontaktem,


Źródło Fundacja Ama Canem