Każdy grosz daje coś

Podaruj nam końcówkę od pensji i pomóż niepełnosprawnym w rehabilitacji poprzez hipoterapię i dogoterapię.

Na czym to polega?

Definicja:
„ Odpisy od wynagrodzeń (ang. pay-roll) są formą dobrowolnego regularnego wsparcia finansowego przekazywanego przez pracowników firm lub instytucji na rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub programu społecznego. Co miesiąc określona kwota potrącana jest przez pracodawcę z pensji pracownika.”

Regulacje prawne:
Odpisy od pensji mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji pracownika, w której wyraża on wolę przekazania konkretnej kwoty na wskazany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość udzielanego wsparcia. Odpisy wykazywane są na liście płac w kategorii „inne potrącenia”.


źródło: www.filantropia.org.pl