O fundacji

Pasję i pomoc innym połączyć w jedną całość.
Tak narodziła się Fundacja Hipoterapia „Mogę Więcej”

„Największe szczęście na świecie, na końskim leży grzbiecie"

Tym znanym przysłowiem pragniemy poinformować o powstaniu Fundacji działającej na rzecz hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jak dotąd zarówno na terenie Gminy jak i Miasta Tomaszowa Maz. brakuje tej formy rehabilitacji.

Postanowiliśmy to zmienić stawiając sobie za Cel stworzenie profesjonalnej hipoterapii, z której będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Mamy wiele pomysłów, lecz nie wszystkie na pewno uda nam się od razu zrealizować.

Od czegoś jednak trzeba zacząć...

Początki są trudne zwłaszcza wtedy, gdy robimy coś pierwszy raz, dlatego dążymy  do celu małymi krokami. Pierwszym z takich kroków w naszej działalności była organizacja wakacyjnej rehabilitacji poprzez hipoterapię, którą udało nam się zorganizować na terenie Stada Ogierów w Bogusławicach (k. Wolborza). Od wakacji kontynuowaliśmy zajęcia, na znajdującej się tam krytej ujeżdżalni. Następnie od marca do sierpnia 2011r.  prowadziliśmy nasze działania w miejscowości Wiaderno. Obecnie udało nam się zrealizować jeden z głównych naszych celów, czyli prowadzimy hipoterapię już na terenie Tomaszowa Maz., ponieważ wiemy, jak dużym problemem, szczególnie dla Tomaszowian był dojazd na zajęcia. Oczywiście posiadamy odpowiedniego konia oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

Równorzędnym zadaniem, którego efektem końcowym będzie także usprawnienie i rehabilitacja Naszych podopiecznych, jest organizacja i regularne prowadzenie zajęć z zakresu dogoterapii. Posiadamy odpowiednio wyszkolonego psa z certyfikatem oraz opiekuna dogoterapeutę. Zajęcia chcemy prowadzić wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, tzn. w szkołach, przedszkolach, Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym itp.

Niestety również Nas nie ominął problem braku funduszy, dlatego liczy się dla Nas każdy  nawet najmniejszy gest poparcia, a szczytem marzeń byłoby pozyskanie stałych darczyńców, ludzi dobrej woli, którym spodoba się nasza inicjatywa i wyrażą chęć, aby nas wesprzeć.

Wiemy również, że „pieniądze to nie wszystko” dlatego ważne jest każde poparcie, to także bardzo pomoże nam w rozwoju prężnej działalności i realizacji kolejnych statutowych celów.

Obecnie opracowujemy szczegółowy program działania, a udało nam się między innymi;

  • Wziąć udział w Projekcje pt. Łódzki Inkubator Organizacji Pozarządowych,  co umożliwiło nam  uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez OPUS w Łodzi.
  • Podjąć współpracę z Panią Jolantą Kulling właścicielką hodowli  DIAMANTECANE labrador retriever, która nieodpłatnie przekazała Fundacji dwa psy rasy labrador, w celu szkolenia na dogoterapeutów.
  • Zawrzeć porozumienie z Tomaszowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych (ORDN – Tomaszów Maz.), gdzie znajduje się nasz punkt informacyjny.
  • Zrealizować kilka projektów w 2010r. takich jak: "Integracyjny Klub Miłośników Koni" dofinansowany przez Lokalną Organizację Grantową (Stowarzyszenie Dobroczynne Lokalny Fundusz Roku 2000) oraz "Ginazjaliści szukają pasji" dofinansowany przez Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.


Serdecznie zapraszamy do współpracy:
Zarząd Fundacji Hipoterapia „Mogę Więcej”