O fundacji


O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy fundacją, zarejestrowaną 22 czerwca 2009r. Działamy na rzecz zorganizowania i prowadzenia w okolicach Tomaszowa Maz. profesjonalnych zajęć głównie z zakresu hipoterapii, a dodatkowo również dogoterapii.

 

Co robimy?

Fundacja, przede wszystkim ma na celu prowadzenie zajęć hipoterapii i dogoterapii dla dzieci najbardziej potrzebujących bezpłatnie lub tylko z częściową odpłatnością.
Mamy zamiar również skierować nasze działania do opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnością, dlatego w przyszłości planujemy organizację wsparcia i pomocy między innymi poprzez kursy i szkolenia.
Obecnie skupiamy się na pozyskiwaniu funduszy na zajęcia konne, które prowadzimy w ramach naszych działań.

 

Oferujemy:

  • Hipoterapię
  • Jazdę terapeutyczną
  • Terapię z udziałem konia
  • Dogoterapię natomiast chcemy prowadzić na terenie ORDN-u lub innej instytucji, np. w szkole, czy przedszkolu.

 

 
O fundacji

Pasję i pomoc innym połączyć w jedną całość.
Tak narodziła się Fundacja Hipoterapia „Mogę Więcej”

„Największe szczęście na świecie, na końskim leży grzbiecie"

Tym znanym przysłowiem pragniemy poinformować o powstaniu Fundacji działającej na rzecz hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jak dotąd zarówno na terenie Gminy jak i Miasta Tomaszowa Maz. brakuje tej formy rehabilitacji.

Postanowiliśmy to zmienić stawiając sobie za Cel stworzenie profesjonalnej hipoterapii, z której będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Mamy wiele pomysłów, lecz nie wszystkie na pewno uda nam się od razu zrealizować.

Od czegoś jednak trzeba zacząć...

Więcej…
 
Statut

Cele  i zasady działania Fundacji

Więcej…